Głównej zawartości

 

Celem projektu jest opracowanie i przebadanie systemu mechanicznego wspomagania serca dla dzieci ReligaHeart PED składającego się z: pulsacyjnych protez serca o różnych rozmiarach oraz hybrydowego sterownika pulsacyjnych protez serca dla dorosłych, zaadaptowanego do sterowania pediatrycznych komór wspomagania serca.

 

Termin realizacji projektu: 01.10.2012 – 30.10.2015

Koszt dofinansowania: 5 277 550 zł

Kierownik projektu: mgr inż. Roman Kustosz