Głównej zawartości

 

Celem projektu jest opracowanie i przebadanie systemu mechanicznego wspomagania serca dla dzieci ReligaHeart PED składającego się z: pulsacyjnych protez serca o różnych rozmiarach oraz hybrydowego sterownika pulsacyjnych protez serca dla dorosłych, zaadaptowanego do sterowania pediatrycznych komór wspomagania serca.

Zakres projektu obejmuje cztery etapy prac badawczych:

  • Modyfikacja konstrukcji prototypu pediatrycznej pulsacyjnej pompy wspomagania serca Religa Heart PED (45ml) do zastosowania zastawek dyskowych typu Moll o rozmiarach 20 i/lub 18 mm;
  • Opracowanie konstrukcji prototypu pediatrycznej pulsacyjnej pompy wspomagania serca Religa Heart PED (30ml) do zastosowania zastawek dyskowych typu Moll o rozmiarach 16 i/lub 14 mm;
  • Opracowanie konstrukcji prototypu pediatrycznej pulsacyjnej pompy wspomagania serca Religa Heart PED (20ml) z zastawką dyskową typu Moll rozmiar 16 lub 14 mm na wypływie i zastawką poliuretanową jednopłatkową na napływie;
  • Badania kwalifikacyjne prototypów pediatrycznych pomp wspomagania serca.

Efektem projektu będzie system mechanicznego wspomagania serca u dzieci ReligaHeart PED obejmujący trzy rozmiary pediatrycznych pulsacyjnych pomp wspomagania serca przeznaczonych dla wspomagania serca u dzieci w różnym wieku:

  • Religa Heart PED o objętości 45ml, dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat;
  • Religa Heart PED o objętości 30ml, dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat;
  • Religa Heart PED o objętości 20ml, dla u dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Pracownia Sztucznego Serca opracowuje w ramach projektu konstrukcje pediatrycznych pulsacyjnych pomp wspomagania serca pod zastawki typu Moll lub opracowaną nową zastawkę poliuretanową, opracowuje technologię wytwarzania pomp oraz wytwarza partię prototypową pomp pediatrycznych, wykonuje badania kwalifikacyjne pomp in vitro i in vivo.