Głównej zawartości

Publikacje

1)    Obidowski Damian, Jozwik Krzysztof, Klosinski Przemyslaw, Reorowicz Piotr: Comparison of the flow pattern and stagnation areas development in the VAD under transient and steady state conditions, Journal of artificial organs, Special issue dedicated to the ABSTRACT – XL ESAO Annual Congress, 11-14 September 2013, Glasgow, Scotland, UK, vol. 36, No. 8, 2013 August, s. 556., JCR, IF=1.759

2)       Jóźwik S. Krzysztof: Modelling of blood flows, Ed. Kapitaniak T., Lodz University of Technology, A Series of Monographs, Łódź 2013, 108 p.; 24,4 cm; ISBN: 978-83-7283-554-3

3)     Rola i perspektywy rozwoju polskich pneumatycznych pomp wspomagania serca na rynku protez serca; R.Kustosz, A.Jarosz, M.Gawlikowski, A.Kapis, M.Gonsior; str. 334-366, monografia naukowa A.Jarosz, R.Kustosz, M.Gonsior (red.) „Polskie protezy serca, opracowanie konstrukcji, badania kwalifikacyjne, przedkliniczne i kliniczne” – Epigraf, Zabrze 2013, ISBN 978-83-63310-12-7

 

Wystąpienia konferencyjne

1)     Obidowski Damian, Jozwik Krzysztof, Klosinski Przemyslaw, Reorowicz Piotr: Comparison of the flow pattern and stagnation areas development in the VAD under transient and steady state conditions, ESAO Annual Congress, 11-14 September 2013, Glasgow, Scotland, referat

2)      Roman Kustosz „The Polish heart assist devices – recent status and the future” III Konferencja Edukacyjna Wrodzonych Wad Serca (Educational Conference On Congenital Heart Disease), 22 – 23 czerwca 2013r., Kraków, referat

3)      W. Bujok, A. Kapis, R. Kustosz, A. Szuber, “Development Of Pediatric Ventricular Assist Device Religaheart Ped Utilizing Numerical Flow Analysis”  Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Sztucznych Narządów ESAO, wrzesień 2014, Rzym - referat zaproszony